خطاهای مودم

 

 

 من همیشه هنگام نصب مودم مشکل داشتم.

مجموعه خطاهای مودم شما را در

هنگام نصب مودم کمک می کنه.


600 . اگر سیستم در حال شماره گیری باشد و دوباره شماره گیری نمایید این خطا نمایش داده می شود .

 

601 . راه انداز Port بی اعتبار می باشد .

 

602 . Port هم اکنون باز می باشد برای بسته شدن آن باید کامپیوتر را مجددا راه اندازی نمود.

 

603 . بافر شماره گیری بیش از حد کوچک است .

 

604 . اطلاعات نادرستی مشخص شده است .

 

605 . نمی تواند اطلاعات Port را تعیین کند .

 

606 . Port شناسایی نمی شود .

 

607 . ثبت وقایع مربوط به مودم بی اعتبار می باشد .

 

608 . راه انداز مودم نصب نشده است .

 

609 . نوع راه انداز مودم شناسایی نشده است .

 

610 . بافر ندارد .

 

611 . اطلاعات مسیر یابی غیر قابل دسترس می باشد .

 

612 . مسیر درست را نمی تواند پیدا نماید .

 

613 . فشرده سازی بی اعتباری انتخاب شده است .

 

614 . سرریزی بافر .

 

615 . Port پیدا نشده است .

 

616 . یک درخواست ناهمزمان در جریان می باشد .

 

617 .Port یا دستگاه هم اکنون قطع می باشد .

 

618 . Port باز نمی شود. ( وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند ).

 

619 . Port قطع می باشد (وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند).

 

620 . هیچ نقطه پایانی وجود ندارد .

 

621 . نمی تواند فایل دفتر راهنمای تلفن را باز نماید .

 

622 . فایل دفتر تلفن را نمی تواند بارگذاری نماید .

 

623 . نمی تواند ورودی دفتر راهنمای تلفن را بیابد .

 

624 . نمی توان روی فایل دفتر راهنمای تلفن نوشت .

 

625 . اطلاعات بی اساسی در دفتر راهنمای تلفن مشاهده می شود .

 

626 . رشته را نمی تواند بارگذاری کند .

 

627 . کلید را نمی تواند بیابد .

 

628 . Port قطع شد .

 

629 . Port بوسیله دستگاه راه دور قطع می شود. (درست نبودن راه انداز مودم با برنامه ارتباطی).

 

630 . Port به دلیل از کارافتادگی سخت افزار قطع می شود .

 

631 . Port توسط کاربر قطع شد .

 

632 . اندازه ساختار داده اشتباه می باشد .

 

633 . Port هم اکنون مورد استفاده می باشد و برای Remote Access Dial-up پیکر بندی نشده است (راه انداز درستی بر روی مودم شناخته نشده است) .

 

634 . نمی تواند کامپیوتر شما را روی شبکه راه دور ثبت نماید .

 

635 . خطا مشخص نشده است .

 

636 . دستگاه اشتباهی به Port بسته شده است .

 

637 . رشته ( string ) نمی تواند تغییر یابد .

 

638 . زمان درخواست به پایان رسیده است .

 

639 . شبکه ناهمزمان قابل دسترس نیست .

 

640 . خطای NetBIOS رخ داده است .

 

641 . سرور نمی تواند منابع NetBIOS مورد نیاز برای پشتیبانی سرویس گیرنده را بدهد .

 

642 . یکی از اسامی NetBIOS شما هم اکنون روی شبکه راه دور ثبت می گردد ، ( دو کامپیوتر می خواهند با یک اسم وارد شوند ) .

 

643 .Dial-up adaptor در قسمت network ویندوز وجود ندارد .

 

644 . شما popus پیغام شبکه را دریافت نخواهید کرد .

 

645 . Authentication داخلی اشکال پیدا کرده است.

 

646 . حساب در این موقع روز امکان log on وجود ندارد .

 

647 . حساب قطع می باشد .

 

648 . اعتبار password تمام شده است .

 

649 . حساب اجازه Remote Access را ( دستیابی راه دور ) را ندارد . ( به نام و کلمه عبور اجازه dial-up داده نشده است ) .

 

650 . سرور Remote Access ( دستیابی راه دور ) پاسخ نمی دهد .

 

651 . مودم شما ( یا سایر دستگاههای اتصال دهنده ) خطایی را گزارش کرده است . ( خطا از طرف مودم بوده است ) .

 

652 . پاسخ نا مشخصی از دستگاه دریافت می گردد .

 

653 . Macro (دستورالعمل کلان). ماکرو خواسته شده توسط راه انداز در لیست فایل .INF موجود نمی باشد .

 

654 . یک فرمان یا یک پاسخ در قسمت .INF دستگاه به یک ماکرو نامشخص اشاره می نماید .

 

655 . دستور العمل (پیغام) در قسمت فایل .INF دستگاه مشاهده نمی شود .

 

656 . دستورالعمل (ماکرو) (default off) در فایل .INF دستگاه شامل یک دستور العمل نامشخص می باشد .

 

657 . فایل .INF دستگاه نمی تواند باز شود .

 

658 . اسم دستگاه در فایل .INF دستگاه یا در فایل .INI رسانه بیش از حد طولانی می باشد .

 

659 . فایل .INI رسانه به نام ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید .

 

660 . فایل .INI رسانه برای این فرمان پاسخی را ندارد .

 

661 . فایل .INF دستگاه فرمان را از دست داده است .

 

662 . تلاش برای قرار دادن یک ماکرو لیست نشده در قسمت فایل .INF صورت نگرفته است.

 

663 . فایل .INI رسانه به نوع ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید .

 

664 . نمی تواند به حافظه اختصاص دهد .

 

665 . Port برای Remote Access (دستیابی راه دور) پیکر بندی نشده است.

 

666 . مودم شما (یاسایر دستگاههای اتصال دهنده) در حال حاضر کار نمی کنند .

 

667 . فایل .INI رسانه را نمی تواند بخواند .

 

668 . اتصال از بین رفته است .

 

669 . پارامتر به کار برده شده در فایل .INI رسانه بی اعتبار می باشد .

 

670 . نمی تواند نام بخش را از روی فایل .INI رسانه بخواند .

 

671 . نمی تواند نوع دستگاه را از روی فایل .INI رسانه بخواند .

 

672 . نمی تواند نام دستگاه را از روی فایل .INI رسانه بخواند .

 

673 . نمی تواند کاربر را از روی فایل .INI رسانه بخواند .

 

674 . نمی تواند بیشترین حد اتصال BPS را از روی فایل .INI رسانه بخواند .

 

675 . نمی تواند بیشترین حد BPS حامل را از روی فایل .INI رسانه بخواند .

 

676 . خط اشغال می باشد .

 

677 . شخص به جای مودم پاسخ می دهد .

 

678 . پاسخی وجود ندارد .

 

679 . نمی تواند عامل را پیدا نماید .

 

680 . خط تلفن وصل نیست .

 

681 . یک خطای کلی توسط دستگاه گزارش می شود .

 

682 . Writing section name دچار مشکل می باشد .

 

683 . Writing device type با مشکل روبرو شده است .

 

684writing device name .684 با مشکل روبرو می باشد .

 

685 . Writing maxconnectbps مشکل دارد .

 

686 . Writing maxcarrierBPS دچار مشکل می باشد .

 

687 . Writing usage با مشکل مواجه است .

 

688 . Writing default off دچار مشکل می باشد .

 

689 . Reading default off با مشکل مواجه است .

 

690 . فایل INI خالی ست .

 

691 . دسترسی صورت نمی پذیرد زیرا نام و کلمه عبور روی دامین بی اعتبار می باشد

 

692 . سخت افزار در درگاه یا دستگاه متصل شده از کار افتاده است .

 

693 . Binary macro با مشکل مواجه می باشد .

 

694 . خطای DCB یافت نشد .

 

695 . ماشین های گفتگو آماده نیستند .

 

696 . راه اندازی ماشین های گفتگو با مشکل روبرو می باشد .

 

697 . Partial response looping با مشکل روبرو می باشد .

 

698 . پاسخ نام کلیدی در فایل INF . دستگاه ، در فرمت مورد نظر نمی باشد .

 

699 . پاسخ دستگاه باعث سر ریزی بافر شده است .

 

700 . فرمان متصل به فایل INF . دستگاه بیش از حد طولانی می باشد .

 

701 . دستگاه به یک میزان BPS پشتیبانی نشده توسط گرداننده com تغییر می یابد .

 

702 . پاسخ دستگاه دریافت می گردد زمانی که هیچکس انتظار ندارد .

 

703 . در فعالیت کنونی مشکلی ایجاد شده است .

 

704 . شماره اشتباه callback .

 

705 . مشکل invalid auth state .

 

706 . Invalid auth state دچار مشکل می باشد .

 

707 . علامت خطایاب . x. 25

 

708 . اعتبار حساب تمام شده است .

 

709 . تغییر پسورد روی دامین با مشکل روبرو می باشد .

 

710 . در زمان ارتباط با مودم شما خطاهای سری یش از حد اشباع شده مشاهده می گردد.

 

711 . Rasman initialization صورت نمی گیرد گزارش عملکرد را چک کنید

 

712 . درگاه Biplex در حال اجرا می باشد . چند ثانیه منتظر شوید و مجددا شماره بگیرید .

 

713 . مسیرهای ISDN فعال در خط اصلی قطع می باشد .

 

714 . کانال های ISDN کافی برای ایجاد تماس تلفنی در دسترس نمی باشند .

 

715 . به دلیل کیفیت ضعیف خط تلفن خطاهای فراوانی رخ می دهد .

 

716 . پیکر بندی remote access IP غیر قابل استفاده می باشد .

 

717 . آدرسهای IP در static pool remote access IP وجود ندارد .

 

718 . مهلت بر قراری تماس PPP پایان پذیرفته است .

 

719 . PPP توسط دستگاه راه دور پایان می یابد .

 

720 . پروتکل های کنترلppp پیکر بندی نشده اند .

 

721 . همتای PPP پاسخ نمی دهد .

 

722 . بسته PPPبی اعتبار می باشد .

 

723 . شماره تلفن از جمله پیشوند و پسوند بیش از حد طولا نی می باشد .

 

724 . پروتکل IPXنمی تواند بر روی درگاه dial –out نماید زیرا کامپیوتر یک مسیر گردان IPXمی باشد .

 

725 . IPX نمی تواند روی port (درگاه) dial – in شود زیرا مسیر گردان IPX نصب نشده است .

 

726 . پروتکل IPX نمی تواند برای dial – out ، روی بیش از یک درگاه در یک زمان استفاده شود .

 

727 . نمی توان به فایل TCPCFG . DLL دست یافت .

 

728 . نمی تواند آداپتور IP متصل به remote access را پیدا کند .

 

729 . SLIP استفاده نمی شود مگر اینکه پروتکل IP نصب شود .

 

730 . ثبت کامپیوتر کامل نمی باشد .

 

731 . پروتکل پیکر بندی نمی شود .

 

732 . توافق بین PPP صورت نگرفته است .

 

733 . پروتکل کنترل PPP برای پروتکل این شبکه ، در سرور موجود نمی باشد .

 

734 . پروتکل کنترل لینک PPP خاتمه یافته است .

 

735 . آدرس مورد نیاز توسط سرور رد می شود .

 

736 . کامپیوتر راه دور پروتکل کنترل را متوقف می نماید .

 

737 . نقطه برگشت ( LOOPBACK DETECTED ) شناسایی شد .

 

738 . سرور آدرس را مشخص نمی کند .

 

739 . سرور راه دور نمی تواند از پسورد ENCRYPTED ویندوز NT استفاده نماید.

 

740 . دستگاه های TAPI که برای remote access پیکر بندی می گردند به طور صحیح نصب و آماده نشده اند .

 

741 . کامپیوتر محلی از encryption پشتیبانی نمی نماید .

 

742 . سرور راه دور از encryption پشتیبانی نمی نماید .

 

743 . سرور راه دور به encryption نیاز دارد .

 

744 . نمی تواند شماره شبکه IPX را استفاده نماید که توسط سرور راه دور در نظر گرفته شده است گزارش وقایع را باز بینی نمایید .

 

745 . یک فایل مهم و ضروری آسیب دیده است . Dial – up networking را مجددا نصب نمایید .

 

751 . شماره callback شامل یک کاراکتر بی اعتبار می باشد . کاراکترهای زیر فقط مجاز دانسته می شوند : Space, T, P, W, (,), - , @. 0تا9 .

 

752 . در زمان پر دازش script یک خطای نحوی صورت می گیرد .

 

753 . اتصال نمی تواند قطع شود زیرا توسط مسیر گردان چند پروتکلی ایجاد شده است .

 

754 . سیستم قادر به یافتن bundle چند انصالی نمی باشد .

 

755 . سیستم قادر به اجرای شماره گیری خودکار نمی باشد زیرا این ورودی یک شماره گیر عادی را دارد .

 

756 . این اتصال هم اکنون در شماره گیری می باشد .

 

757 . خدمات دستیابی راه دور خود به خود آغاز نمی شوند اطلا عات بیشتری در گزارش وقایع در اختیار شما قرار می گیرد .

 

758 . اشتراک اتصال اینترنت هم اکنون روی این اتصال میسر می گردد .

 

760 . در زمان فراهم آوری امکانات مسیر یابی ، این خطا رخ می دهد .

 

761 . در زمان فراهم شدن اشتراک اتصال اینترنت برای این اتصال این خطا ایجاد می گردد.

 

/ 0 نظر / 18 بازدید